Vairumtirdzniecība

OZOLS noliktavu vadības un tirdzniecības risinājums


Sistēmas OZOLS vairumtirdzniecības risinājums ir elastīgs, iespējām bagāts un jaudīgs instruments jebkura veida vairumtirdzniecības uzskaites nodrošināšanai. Tas aptver iepirkumus, realizāciju, noliktavu pārvaldību un ir cieši saistīts ar pārējiem sistēmas OZOLS moduļiem — finansēm, līgumu pārvaldību, ražošanu un mazumtirdzniecību.

Sistēmā realizēta elastīga hierarhiska preču klasifikācija, uzskaite neierobežota skaita noliktavās ar iespēju efektīvi veikt produktu izsekojamību no pasūtījuma brīža līdz piegādei klientam. Iespējama preču uzskaite pa partijām un to iegādes vērtības norakstīšana, izmantojot FIFO vai vidējo svērto metodi. Produktu izvēle pārdošanas procesā iespējama, izmantojot svītru kodus, ražotāja kodu, iekšējās uzskaites kodu, produkta nosaukumu, kā arī hierarhisko produktu klasifikatoru. Realizācijas procesa laikā operators var ātri iegūt precīzu informāciju par produkta atlikumiem noliktavās, pasūtījumiem, cenām un citiem parametriem.

Klientu pasūtījumi

Ar klientu pasūtījumu moduļa palīdzību tik nodrošināta aģentu pasūtījumu pārvaldība, kā arī caur sistēmu EDISOFT saņemto pasūtījumu apstrāde. Sistēmā OZOLS būs iespējams pārvaldīt arī caur sistēmu Telema saņemtos pasūtījumus, veicot datu importu. Izveidotais risinājums nodrošinās precīzu un operatīvu ieejošo pasūtījumu apstrādi un rēķinu automatizētu sagatavošanu.

Preču uzskaite pa partijām

Sistēma OZOLS nodrošina preču partiju uzskaiti. Nepieciešamības gadījumā katrai preču partijai būs iespējams piesaistīt papildu informāciju par produktu — izcelsmes valsti, ražotāju, piegādātāju, izcelsmes sertifikātus, u.c.

Līgumi un atlaižu matricas

Ar sistēmas OZOLS realizācijas un līgumu uzskaites moduļu palīdzību iespējams katram klientam definēt atlaides preču grupām, ražotājiem, konkrētiem produktiem gan pastāvīgi, gan noteiktam laika termiņam, kas ļauj veidot akcijas un pārdošanas veicināšanas kampaņas. \Līdz ar to pēc klienta identifikācijas sistēma automātiski šim klientam piedāvās līgumā noteiktās cenas, apmaksas nosacījumus, kredītlimitu un citus parametrus.

Pasūtījumi piegādātājiem

Sistēmas OZOLS iepirkumu modulis nodrošina iespēju automatizēti sagatavot produktu pasūtījumus piegādātājiem. Produkta aprakstā iespējams norādīt minimālo un maksimālo atlikumu noliktavā. Pamatojoties uz šo informāciju, ņemot vērā pašreizējos produktu atlikumus noliktavās un pārdošanas apjomu, kā arī prognozējamo piegādes laiku, tiks izrēķināts nepieciešamais pasūtījuma apjoms. Sistēmas piedāvāto pasūtījumu apjomus pirms pasūtīšanas ir iespējams modificēt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Sistēma uztur produktu analogu klasifikatoru, kas atbilstoši reālajai situācijai ļaus izvēlēties labāko piegādātāju konkrētajam produktam. Pasūtījumus piegādātājiem ir iespējams sagatavot vienkārša teksta formātā, kā arī saglabāt PDF, XLS/XLSX, XML, CSV un citos formātos atbilstoši katra konkrētā piegādātāja prasībām.


Vairāk par OZOLS vairumtirdzniecības risinājumu