←Vairumtirdzniecības risinājums

Vairumtirdzniecības risinājuma iespējas

Noliktavu vadības un tirdzniecības risinājuma iespējas

Preču grupas

Veidojiet un uzturiet hierarhisku preču grupu klasifikatoru.

Iepirkumi

Pārvaldiet iepirkuma procesu no pasūtījuma līdz preču ienākšanai

Preču partijas

Veiciet preču uzskaiti partijās, piesaistot un saglabājot partijas informāciju.

Līgumi

Veidojiet, reģistrējiet un uzglabājiet visus personāla vadības dokumentus.

Produkti

Saglabājiet produktu aprakstus sev nepieciešamajā detalizācijas līmenī

Iekšējā kustība

Nodrošiniet preču iekšējās kustības uzskaiti un produktu izsekojamību.

Komplektēšana

Veidojiet preču komplektus un paplašiniet savu sortimentu ar komplektiem.

Pārdošana

Veidojiet, apstipriniet, izpildiet  un uzglabājiet visu veidu rīkojumus.

Noliktavas

Veiciet produktu izskaiti neierobežota skaita noliktavās

Norakstīšana

Norakstiet izmantotos un zaudētos produktus noliktavās.

Noliktavas

Veiciet produktu izskaiti neierobežota skaita noliktavās

Loģistika

Vairumtirdzniecības moduli var integrēt ar OZOLS loģistikas moduli tālākai preču kravu apstrādei.

Detalizēta preču uzskaite

 • Tiek uzturēti brīvi definējami hierarhiski objektu, struktūrvienību, nomenklatūras un atbildīgo personu grupu saraksti, ar kuru palīdzību var sistematizēt un detalizēt krājumu un preču uzskaiti,
 • Katrai precei var definēt materiāli atbildīgo personu,
 • Preces kartiņai iespējams pievienot attēlus.

Noliktavas dokumentu veidošana

Ar Noliktavas moduļa palīdzību paredzēta sekojošu noliktavas dokumentu veidošana:

 • Preču pārsūtīšana,
 • Cenošana,
 • Inventarizācijas dokumenti,
 • Kvalitātes dokumenti,
 • Ražošanas dokumentu veidošana,
 • Preču atlikumi perioda sākumā.

Produktu kartiņas un produktu grupas

 • Produktu kartiņās ir iespēja saglabāt detalizētu informāciju par katra produkta īpašībām,
 • Produktu grupas nodrošina iespēju elastīgi tos klasificēt, apvienojot līdzīgus produktus grupās. Iespējams izmantot vairākus nosaukumus, kodus, tajā skaitā svītru kodus, kā arī saglabāt produkta aprakstu un attēlus,
 • Sistēmā paredzēta iespēja veikt preču komplektāciju un ražošanu, kā arī preču kustību – ienākšanu, realizāciju, norakstīšanu, iekšējo kustību u.c.

Preču uzskaites cenu automatizēts aprēķins

 • Iespējams izmantot FIFO un vidējo svērto uzskaites cenu aprēķinu, pieskaitījumus, dažādas nodokļu likmes noteiktām preču grupām un produktiem.

Atskaites un izdrukas

Noliktavas modulī iespējams pēc lietotāja izvēlētajiem filtrēšanas kritērijiem veidot dažādas atskaites, piemēram:

 • Nomeklatūras atlikumi;
 • Apgrozījums;
 • Nomeklatūras kustība;
 • Inventarizācija;
 • FIFO dokumentu uzskaite,
 • citas atskaites

Gan atskaitēm, gan dokumentiem pieejamas iepriekš sagatavotas izdrukas formas. Jebkurai atskaitei un dokumentu žurnālam iespējams pievienot vai noņemt papildus kolonnas. Iespējams veikt eksportu uz Microsoft Excel programmatūru.