Lietvedība

Elastīgs un iespējām bagāts dokumentu pārvaldības risinājums

Lietvedības modulis ir viens no komponentiem uzņēmumu digitalizācijā: tas ļauj pāriet uz pilnībā elektronisku dokumentu uzglabāšanu un apriti.

Lietvedības modulis nodrošina iespēju elektroniski pārvaldīt visus uzņēmuma dokumentus: līgumus, korespondenci, grāmatvedības dokumentus, izziņas, pilnvaras, rīkojumus, kvalitātes vadības, darba aizsardzības, personāla vadības un jebkurus citus dokumentus, kuriem nepieciešama reģistrācija, uzglabāšana, pieejamība dažādām lietotāju grupām, saskaņošanas un apstiprināšanas darba plūsmas.

Lietvedības modulis ir integrēts ar citiem OZOLS moduļiem un nodrošina iespēju reģistrēt, saskaņot un apstiprināt grāmatvedības dokumentus, līgumus, rīkojumus un citus dokumentus.

Galvenās lietvedības moduļa iespējas:

  • Elastīgi pārvaldāmas lietvedības dokumentu kategorijas,
  • Dokumentu reģistri ar definējamām lietotāju tiesībām,
  • Automātiska konfigurējama dokumentu numerācija,
  • Dokumentu veidnes: vēstules, rīkojumi, līgumi, izziņas, pilnvaras u.c.,
  • Konfigurējamas dokumentu stadijas un darba plūsmas: dokumentu sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana, parakstīšana,
  • E-pasta integrācija: iespēja saņemt un reģistrēt ieejošos dokumentus un nosūtīt darījumu partneriem sagatavotos dokumentus,
  • Integrēts e-paraksts,
  • Pievienoto failu pārvaldība.

Sazināties, lai pieteiktos uz lietvedības risinājuma bezmaksas demonstrāciju