Risinājums apdrošināšanas brokeriem

Ar OZOLS grāmatvedības sistēmu integrēts apdrošināšanas polišu uzskaites risinājums


OZOLS risinājums apdrošināšanas brokeriem būs neatsverams palīgs brokeru un klientu attiecību veicināšanai, kā arī lielisks starpnieks starp Jums un apdrošināšanas sabiedrībām. Risinājuma lielākā priekšrocība ir tā, ka tas sevī apvieno apdrošināšanas brokeru biznesa funkcionalitāti ar uzņēmuma grāmatvedību.

Produkts ir izstrādāts īpaši Latvijas apdrošināšanas brokeru vajadzībām, tas ir atbilstošs likumdošanai un nozares prasībām, kā arī tiek nemitīgi papildināts. Šobrīd tas ir Latvijā lietotākais apdrošināšanas brokeru vidū.

Integrācija ar norēķiniem, grāmatvedību un finanšu uzskaiti

Risinājumā iekļauta daudzpusīga standarta funkcionalitāte, kas ietver visa veida grāmatvedības dokumentus – gan izejošos, gan ienākošos rēķinus, bankas un kases maksājumus, grāmatojumus, u.c. Šī standarta funkcionalitāte nodrošina arī plašas biznesa datu analīzes iespējas apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas polišu veidiem, polisēm, starpniekiem un darbiniekiem, kas parakstījuši polises.

Būtisks apdrošināšanas brokeru darba efektivitātes uzlabojums

Risinājums ir ērts un praktisks lietošanā apdrošināšanas brokeru ikdienas darbā. Turklāt, tas nodrošina ātrumu dokumentu izveidošanā un apstrādē. Piemēram, polises ievade sistēmā, ieskaitot jauna klienta ievadi aizņem pavisam īsu laika sprīdi. Vai arī vairāku simtu rēķinu un maksājumu grāmatošana aizņem sekundes, piemēram, ar vienu komandu iespējams iegrāmatot mēneša ietvaros realizētās polises.

Komisiju automatizēts aprēķins

Ar šī OZOLS risinājuma palīdzību ir iespējams ātri un ērti noteikt komisiju apmēru katram brokerim un/vai piesaistītājam. Komisijas tiek aprēķinātas automatizēti un mēneša beigās iespējams ģenerēt atskaites. Komisijas uzskaite iespējama starp uzņēmumu un apdrošināšanas sabiedrībām, uzņēmuma darbiniekiem (brokeriem, asistentiem), kā arī starpniekiem (piesaistītājiem).