Klientu attiecību pārvaldība (CRM)

Saglabājiet kontaktinformāciju datu bāzē, komunicējiet ar potenciālajiem un esošajiem klientiem un saglabājiet komunikāciju vēsturi, piedāvājiet klientiem savus produktus un pakalpojumus, pārdodiet efektīvāk, ātrāk, vairāk.


Kontaktu datu bāze

Visa Jūsu kontaktinformācija vienuviet — saistīta ar darījumiem un aktivitātēm

Pārdošanas iespēju vadība

Virziet visus savus pārdošanas procesus no pirmajiem kontaktiem līdz darījumu noslēgšanai

Aktivitāšu pārvaldība

Plānojiet un reģistrējiet savas un savas komandas aktivitātes

Izmantojiet vienotu kontaktu datu bāzi

Izmantojiet visā uzņēmumā vienotu darījumu partneru un kontaktu datu bāzi!

Saistiet pārdošanas iespējas, piedāvājumus, aktivitātes, komunikācijas vēsturi ar Jūsu darījumu partneriem un kontaktpersonām.

 • Darījumu partneru datu bāze
 • Kontaktpersonu datu bāze
 • Klientu segmentācija
 • Klientu piesaiste pārdošanas un servisa darbiniekiem
 • Sasaiste ar Uzņēmumu reģistra datu bāzi

Efektīvi pārvaldiet savas pārdošanas iespējas

Nekavējoties palieliniet sava uzņēmuma pārdošanas apjomus, strādājot ātri un rezultatīvi!

Izmantojiet labāko praksi darbā ar pārdošanas iespējām: izmantojiet pārdošanas "piltuves" skatus, segmentējiet potenciālos darījumus, efektīvi izmantojiet savu pārdošanas personāla iespējas, komunicējiet ar klientiem tieši no sistēmas, pārvaldiet visu pārdošanai nepieciešamo informāciju vienuviet.

 • Jauno pārdošanas pavedienu ("leads") imports un pārvaldība
 • Pārdošanas iespēju pārvaldība
 • Pārdošanas iespēju un klientu piesaiste pārdevējiem un pārdošanas komandām
 • Piedāvājumu sagatavošana un nosūtīšana
 • Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana

Lietojiet vienotu aktivitāšu kalendāru

Plānojiet visa sava uzņēmuma pārdošanas aktivitātes kopējā kalendārā!

Izmantojiet kalendāra skatu Jūsu pārdošanas personāla noslodzes, tikšanos, piedāvājumu, citu aktivitāšu pārskatam un pārvaldībai.

Saņemiet atgādinājumus par nākošajām aktivitātēm un plānotajiem notikumiem. Saskaņojiet tikšanās laiku, vietu un plānu ar tikšanās dalībniekiem tieši savā CRM sistēmā.

 • Daudzveidīgas aktivitātes: tikšanās, tālruņa zvani, e-pasti, piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana u.t.t.
 • Kopējais aktivitāšu kalendārs
 • Aktivitāšu sasaiste ar pārdošanas iespējām, darījumu partneriem, kontaktiem
 • Aktivitāšu elektroniska saskaņošana
 • Dalībnieku automātiska informēšana