←OZOLS personāla vadības risinājums

  Personāla pašapkalpošanās portāls



  Vide, kurā uzņēmuma darbinieki var patstāvīgi veidot iesniegumus, iegūt informāciju un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.

  OZOLS personāla vadības un algu aprēķina risinājums sastāv no personāla vadības portāla un algu aprēķina un finanšu moduļiem, kas darbojas vienotā sistēmā — personāla vadības dati ir pieejami algu aprēķinam un otrādi.

  Personāla vadības portāls ir pieejams personāla vadības speciālistiem, uzņēmuma vadībai, struktūrvienību vadītājiem un pat visiem darbiniekiem — iesniegumu ievadei, dokumentu apstiprināšanai, darba laika uzskaitei un datu apskatei, bet ar algu aprēķina moduli strādā grāmatveži un finanšu speciālisti.

  OZOLS personāla pašapkalpošanās portālā darbinieki paši var veikt darbības, kas aizvieto dokumentu plūsmu papīra formātā. Dokumentu aprites procesi līdz ar to kļūst automatizēti un viegli kontrolējami. Rīkojumu un iesniegumu apstiprināšana šeit notiek elektroniski, balstoties uz iepriekš definētām darba plūsmām.

  OZOLS personāla pašapkalpošanās portālā darbiniekiem ir pieejamas šādas iespējas:

  • Atvaļinājumu pieteikšana,
  • Informācija par uzkrātajām atvaļinājuma dienām par ikgadējo un papildus atvaļinājumu,
  • Komandējumu pieteikšana,
  • Avansa pieprasījuma izveidošana,
  • Algu lapiņas informācija,
  • Piemaksu, prēmiju, dāvanu pieteikšana,
  • Informācija par uzņēmuma labumu grozu,
  • Informatīvie paziņojumi no uzņēmuma un struktūrvienības vadības,
  • EDS importēto slimības lapu attēlojums tabelēs un grafikos,
  • Informācija par saviem personas datiem, darba līgumu, rīkojumiem, veselības pārbaudēm, sertifikātiem, darbinieku apliecībām u.c.

  Uzņēmuma ieguvumi, izmantojot OZOLS pašapkalpošanās portālu:

  • Iespēja darbiniekiem pašiem vairāk iesaistīties procesos, veidot iesniegumus un sūtīt tos uz apstiprināšanu,
  • Darbinieki var redzēt, ja nepieciešams, tad arī pārvaldīt savus personas datus,
  • Personāla vadībai samazinās slodze un darbības ar personālu paliek pārskatāmākas,
  • Ātrāka un ērtāka darba laika grafika saskaņošana un optimizācija, ņemot vērā atvaļinājumus u.c.rīkojumus/virsstundas/svētku stundas,
  • Darbinieku apziņošana ar vispārējiem rīkojumiem ir ērta un kontrolējama,
  • Dokumentu plūsmas samazinājums, nodrošinot iespēju pievienot pielikumus darbinieku iesniegumiem/rīkojumiem/līgumiem
  • Iespēja informēt darbiniekus par jaunumiem vai izmaiņām pašapkalpošanās pirmajā informatīvajā lapā.

  Sazināties, lai pieteiktos uz risinājuma bezmaksas demonstrāciju