←OZOLS personāla vadības risinājums

Personāla vadība — detalizēti

Vispilnīgākais Latvijas likumdošanai atbilstošais personāla vadības un atalgojuma aprēķina risinājums.
OZOLS personāla vadības un algu aprēķina risinājums sastāv no personāla vadības portāla un algu aprēķina un finanšu moduļiem, kas darbojas vienotā sistēmā — personāla vadības dati ir pieejami algu aprēķinam un otrādi.

Personāla vadības portāls ir pieejams personāla vadības speciālistiem, uzņēmuma vadībai, struktūrvienību vadītājiem un pat visiem darbiniekiem — iesniegumu ievadei, dokumentu apstiprināšanai, darba laika uzskaitei un datu apskatei, bet ar algu aprēķina moduli strādā grāmatveži un finanšu speciālisti.

Amatu apraksti

Pārvaldiet uzņēmuma amatu aprakstus un instrukcijas.

Personāla atlase

Pilnībā automatizējiet personāla atlases procesu.

Darba uzsākšana

Sistematizējiet un automatizējiet darba uzsākšanas procesus (onboarding).

Veselības pārbaudes

Veidojiet nosūtījumus uz veselības pārbaudēm un pārvaldiet rezultātus.

Personāla lietvedība

Veidojiet, reģistrējiet un uzglabājiet visus personāla vadības dokumentus.

Uzņēmuma struktūra

Pārvaldiet struktūrvienības un  amatu sarakstu.

Darbinieku uzskaite

Pārvaldiet uzņēmuma darbinieku dienesta un personīgo informāciju.

Darba līgumi un izmaiņas

Veidojiet un uzglabājiet darba līgumus un līgumu vienošanās dokumentus.

Iesniegumi

Elektronizējiet darbinieku iesniegumu iesniegšanas un izpildes procesu.

Rīkojumi

Veidojiet, apstipriniet, izpildiet  un uzglabājiet visu veidu rīkojumus.

Atvaļinājumi

Pārvaldiet un uzskaitiet darbinieku atvaļinājumus un prombūtnes.

Komandējumi

Plānojiet, reģistrējiet un pārvaldiet darbinieku komandējumus.

Laika lapas

Veidojiet un izpildiet darbinieku laika lapas (darba laika uzskaites tabeles).

Algu aprēķins

Atbilstoši likumdošanas prasībām aprēķiniet un izmaksājiet atalgojumus.

Darba pārtraukšana

Sakārtojiet darba attiecību pārtraukšanas procesu uzņēmumā.