Likumdošanas izmaiņas 2022. gadā
Kādas izmaiņas likumdošanā mūs sagaida nākošajā gadā un kādas izmaiņas sistēmā OZOLS būs jāveic, sākot jauno finanšu gadu?

2022. gads nāk ar likumdošanas izmaiņām, kuras skar gan atsevišķas nodokļu likmes, gan aprēķinu metodes. Lai atvieglotu Jūsu darbu, izmaiņas esam iekļāvuši sistēmā OZOLS, līdz ar to, tāpat kā līdz šim lielāko daļu no likumdošanas izmaiņām varēsiet ieviest uzstādot jaunāko OZOLS versiju, kā arī saņemot palīdzību un lietotāju atbalstu no mūsu konsultantiem.

Šajā publikācijā esam apkopojuši tās izmaiņas likumdošanā, kas stāsies spēkā 2022. gadā.

VSAOI obligātās iemaksas

VSAOI likmes tiks saglabātas iepriekšējā gada līmenī:


Darba ņēmēja likmes daļa (%)
Darba devēja likmes daļa (%)
Kopējā likme (%)
Vispārējā
10,50
23,59
34,09
Pensionāri
9,25
20,77
30,02
Izdienas pensionāri / Invaliditāte
9,76
21,94
31,70

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs turpmāk būs 78 100 eiro gadā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Ar 2022. gada 1. janvāri no aplikšanas ar IIN atbrīvo: 

 • papildus darba devēja segtajiem ēdināšanas izdevumiem darba devēja segtos ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) esošā limita ietvaros

 • 2022.gadā ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro.

Līdz 2022.gada 31.decembrim tiek saglabāts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktais IIN režīms  autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem — tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (IIN un VSAOI) par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs, apgrozījumam līdz 25 000 eiro piemērojot IIN likmi 25% apmērā, bet apgrozījumam, kas pārsniedz 25 000 eiro – IIN likmi 40% apmērā.

Slimības pabalsts:

Veiktas izmaiņas slimības pabalsta apmaksas kārtībā:

 • ja darba nespējas pirmā diena ir 2022. gada 1. aprīlī vai vēlāk, slimības pabalstu no 10. darba nespējas dienas izmaksā VSAA. Tas nozīmē, ka darba devējs izmaksā slimības naudu par pirmajām deviņām darba nespējas kalendāra dienām

 • ja darba nespējas pirmā diena ir līdz 2022.gada 31.martam, tad VSAA slimības pabalstu piešķir no 11. darba nespējas dienas. Darba devējs tāpat kā līdz šim  izmaksā darba ņēmējiem slimības naudu par pirmajām 10 darba nespējas dienām.

Vecuma pensija

 • 2022.gadā noteiktais pensijas vecums: 64 gadi 3 mēneši, priekšlaicīgi pensionējoties: 62 gadi 3 mēneši.

Pievienotās vērības nodoklis

 • PVN likme tiek samazināta no 12 un 5% grāmatām, periodiskajiem izdevumiem.

Izmaiņu veikšana sistēmā  OZOLS

 • VSAOI likmju un IIN likmju ievade pret 2022.gada algu periodiem sistēmā tiks nodrošināta automātiski, līdz ar jaunākās programmas versijas uzstādīšanu (saskaņot versijas uzstādīšanu iespējams, sazinoties atbalsts@ozols.lv)

 • Notikumu saraksts attiecībā pret 2022.gada kalendāru – svētku un atceres dienas – tiks aktualizēts automātiski, līdz ar jaunākās programmas versijas uzstādīšanu (saskaņot versijas uzstādīšanu iespējams, sazinoties atbalsts@ozols.lv

 • Izmaiņas algu kopīgajos iestādījumos iespējams veikt patstāvīgi: Alga->Konfigurācija->Kopīgie (piemēram, fiksējot vecuma pensijas vecumu)

 • Jaunās PVN likmes iespējams ievadīt sistēmā: Kopējie saraksti-> Nodokļu saraksts->Pievienot

 • Par jebkuriem aktuālajiem/neskaidrajiem jautājumiem, aicinām sazināties ar Ozols atbalsta dienestu un vienmēr priecāsimies palīdzēt: atbalsts@ozols.lv.

Informācijas avoti:
https://www.fm.gov.lv/lv/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar-2022gadu
https://www.vid.gov.lv/lv/VSAOI-informativie-un-metodiskie-materiali

Vēlam visiem veselību, drošību, izturību un panākumus 2022. gadā!

Likumdošanas izmaiņas 2022. gadā
Ozols Grupa 28 decembris, 2021
Share this post
Archive
Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!
Ozols Grupa 2021