Personāla pašapkalpošanās portāls  Vide, kurā uzņēmuma darbinieki var patstāvīgi veidot iesniegumus, iegūt informāciju un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.


  OZOLS personāla pašapkalpošanās portālā darbinieki paši var veikt darbības, kas aizvieto dokumentu plūsmu papīra formātā. Dokumentu aprites procesi līdz ar to kļūst automatizēti un viegli kontrolējami. Rīkojumu un iesniegumu apstiprināšana šeit notiek elektroniski, balstoties uz iepriekš definētām darba plūsmām.

  OZOLS personāla pašapkalpošanās portālā darbiniekiem ir pieejamas šādas iespējas:

  • Atvaļinājumu pieteikšana

  • Informācija par uzkrātajām atvaļinājuma dienām par ikgadējo un papildus atvaļnājumu

  • Komandējumu pieteikšana

  • Avansa pieprasījuma izveidošana

  • Algu lapiņas informācija

  • Piemaksu, prēmiju, dāvanu pieteikšana

  • Informācija par uzņēmuma labumu grozu

  • Informatīvie paziņojumi no uzņēmuma vadības/ struktūrvienības vadības

  • Informācija par saviem personas datiem, darba līgumu, rīkojumiem, veselības pārbaudēm, sertifikātiem, darbinieku apliecībām u.c.

  Uzņēmuma ieguvumi, izmantojot OZOLS pašapkalpošanās portālu:

  • Iespēja darbiniekiem pašiem vairāk iesaistīties procesos, veidot iesniegumus un sūtīt tos uz apstiprināšanu,

  • Darbinieki var redzēt, ja nepieciešams, tad arī pārvaldīt savus personas datus

  • Personāla vadībai samazinās slodze un darbības ar personālu paliek pārskatāmākas,

  • Darbinieku apziņošana ar vispārējiem rīkojumiem ir ērta un kontrolējama,

  • Iespēja informēt darbiniekus par jaunumiem vai izmaiņām pašapkalpošanās pirmajā informatīvajā lapā.