Grāmatvedība

Latvijas likumdošanai atbilstoša grāmatvedības uzskaite.

Sistēmas OZOLS grāmatvedības uzskaite ir:

 • Vienmēr atbilstoša Latvijas likumdošanas prasībām,
 • Daudzdimensionāla,
 • Saprotama un viegli lietojama.

Virsgrāmata ir OZOLS daudzdimensiju uzskaites sistēmas kodols.

Virsgrāmatas atskaites

Virsgrāmatas atskaites nodrošina uzņēmuma finanšu datu attēlošanu dažādos griezumos. 
Iespējams sagatavot sekojošas atskaites:

 • VID atskaites un automatizētu deklarāciju sagatavošanu un eksportu uz VID EDS sistēmu.

 • Dimensiju apgrozījumu,

 • Grāmatojumu pārskatu,

 • Konta analītisko apgrozījumu,

 • Konta atlikumu atskaiti,

 • Konta izrakstu un korespondenci,

 • Operāciju pārskatus

 • Summu pārbaudi

OZOLS virsgrāmatā iespējama:

 • Kontu atlikumu ievade un pārvaldība,

 • Valūtas kursu svārstību aprēķinu veikšana,

 • Bilanču konsolidācija