Pakalpojumi


Pakalpojumi, kas dod lietotājiem maksimālo ieguvumu, izmantojot sistēmu OZOLS 

Analīze

Pasūtītāja prasību
specificēšana,
analīze, saskaņošana

Apmācība

Lietotāju apmācība un atbalsts sistēmas ieviešanas laikā

Pielāgošana

Sistēmas konfigurēšana un  pielāgošana

Imports

Sākotnējo datu imports no vecās sistēmas vai sistēmām

Integrācija

OZOLS integrācija ar citām Pasūtītāja sistēmām

Uzturēšana

Sistēmas uzturēšana un atbalsta pakalpojumu sniegšana