OZOLS moduļi

OZOLS ir modulāra sistēma, tajā ir 12 galvenie moduļi, kuriem var pievienot citus, konkrētām biznesa nozarēm pielāgotus moduļus.

Personāls

Pārvaldiet un attīstiet uzņēmuma vērtīgāko resursu — personālu.

Avansi

Uzskaitiet un veiciet avansu norēķinus ar uzņēmuma darbiniekiem

Pamatlīdzekļi

Pārvaldiet uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumus un nemateriālos aktīvus.

Ražošana

Pārvaldiet ražošanas procesus, materiālu un ražošanas resursu uzskaiti.

Algas

Plānojiet, aprēķiniet un izmaksājiet darba ņēmējiem atalgojumus.

Finanses

Uzskaitiet un pārvaldiet uzņēmuma finanšu resursus.

Līgumi

Pārvaldiet iepirkumu, pārdošanas un tirdzniecības līgumus.

Noliktava

Veiciet preču un materiālu uzskaiti neierobežota skaita noliktavās.

Virsgrāmata

Pārvaldiet kontējumus, veiciet grāmatvedības datu analīzi.

Budžets

Plānojiet un kontrolējiet uzņēmuma budžetu pa uzskaites dimensijām.

Pārdošana

Efektivizējiet pārdošanas procesu, pārvaldiet norēķinus ar pircējiem.

Iepirkumi

Pārvaldiet iepirkumus un norēķinus ar piegādātājiem.