Likumdošanas izmaiņas 2023. gadā
Kādas izmaiņas likumdošanā mūs sagaida nākošajā gadā un kādas izmaiņas sistēmā OZOLS būs jāveic, sākot jauno finanšu gadu?

Šajā publikācijā esam apkopojuši tās izmaiņas likumdošanā, kas stāsies spēkā no 2023.gada 1.janvāra.

1.    Minimālā alga palielinās līdz 620 eiro mēnesī.

2.    VSAOI obligātās iemaksas tiks saglabātas iepriekšējā gada līmenī:
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme ir 34,09%, tai skaitā:
•    darba devēja likme: 23,59%
•    darba ņēmēja likme: 10,5%
VSAOI maksimālais apmērs: 78 100 eiro gadā

3.    Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes tiks saglabātas iepriekšējā gada līmenī:
•    ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā: 20%
•    ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro gadā: 23%
•    ienākumiem virs 78 100 eiro gadā: 31%

4.    Ar IIN neapliekamais minimums (NM) tiks saglabāts iepriekšējā gada līmenī:
Maksimālais NM: 500 eiro mēnesī
•    ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM: 500 eiro mēnesī
•    ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM: 1800 eiro mēnesī

5.    Atvieglojums par apgādībā esošu personu tiks saglabāts iepriekšējā gada līmenī, 250 eiro mēnesī.

6.    Neapliekamais minimums pensionāriem tiks saglabāts iepriekšējā gada līmenī, 500 eiro mēnesī.

7.    Vecuma pensijas
Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2023. gadā būs personām, kuras sasniegušas 64 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2023. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 62 gadu un 6 mēnešu vecumu.

8.    Pievienotās vērtības nodoklis
No 2023.gada 1.janvāra PVN likme 0 procentu apmērā vairs nebūs piemērojama Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei, kā arī pakalpojumiem, kas  saistīti ar šādām vakcīnām un ierīcēm.
Turpmāk šo medicīnas ierīču piegādei tiks piemērota samazinātā PVN likme 12 procentu apmērā – atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrajā daļā noteiktajam, ja medicīnas ierīces atbildīs tiesību aktos noteiktajām prasībām. Savukārt par sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē, kas saistīti ar vakcīnu vai ierīču piegādi, būs piemērojama PVN standarta likme 21 procenta apmērā.

Izmaiņu veikšana Ozolā:
•    VSAOI likmju un IIN likmju ievade pret 2023.gada algu periodiem sistēmā tiks nodrošināta automātiski, līdz ar jaunākās programmas versijas uzstādīšanu (saskaņot versijas uzstādīšanu iespējams, sazinoties atbalsts@ozols.lv )
•    Notikumu saraksts attiecībā pret 2023.gada kalendāru – svētku un atceres dienas – tiks aktualizēts automātiski, līdz ar jaunākās programmas versijas uzstādīšanu (saskaņot versijas uzstādīšanu iespējams, sazinoties atbalsts@ozols.lv)
•    Izmaiņas algu kopīgajos iestādījumos iespējams veikt patstāvīgi: Alga->Konfigurācija->Kopīgie (piemēram, fiksējot vecuma pensijas vecumu)
•    Par jebkuriem aktuālajiem/neskaidrajiem jautājumuiem, lūgums sazināties ar Ozols atbalsta dienestu un vienmēr priecāsimies palīdzēt: atbalsts@ozols.lv

Informācijas avoti:

Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2023.gadu | Finanšu ministrija (fm.gov.lv)

Izmaiņas sociālajā jomā 2023. gadā | Labklājības ministrija (lm.gov.lv)

No 2023. gada 1. janvāra Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei jāpiemēro PVN likmi 12 procentu apmērā | Valsts ieņēmumu dienests

Vēlam visiem veselību, drošību, izturību un panākumus 2023. gadā!


Likumdošanas izmaiņas 2023. gadā
Ozols Grupa, Anželika Dzvinko 29 decembris, 2022
Share this post
Archive
Lai balti Ziemassvētki un mierpilns Jaunais gads!