Izmaiņas ar 2022. gada 1. augustu
Aprūpētāja atvaļinājums

Aprūpētāja atvaļinājums

Papildināts Darba likuma 153.pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas ar punktu par aprūpētāja atvaļinājumu. Jaunie likuma grozījumi ir pieņemti un stājās spēkā ar 2022. gada 1. augustu: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums

Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kuram nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts (aprūpētāja atvaļinājums). Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darba dienām viena gada laikā. Darbiniekam ir tiesības izmantot šādu atvaļinājumu pa daļām.

Lai sistēmā OZOLS varētu piešķirt jaunu bezalgas atvaļinājuma veidu pēc likumdošanā noteiktās kārtības, tad tika izveidots jauns rīkojuma veids "Bezalgas atvaļinājums aprūpētājam".

Par jebkuriem aktuālajiem/neskaidrajiem jautājumiem, aicinām sazināties ar Ozols atbalsta dienestu un vienmēr priecāsimies palīdzēt: atbalsts@ozols.lv.

Izmaiņas ar 2022. gada 1. augustu
Ozols Grupa, Anželika Dzvinko 29 augusts, 2022
Share this post
Archive
Izmaiņas ar 2022. gada 1. augustu
Garāks paternitātes atvaļinājums un atvaļinājums bērna piedzimšanas gadījumā citai personai