Izmaiņas ar 2022. gada 1. augustu
Garāks paternitātes atvaļinājums un atvaļinājums bērna piedzimšanas gadījumā citai personai

Garāks paternitātes atvaļinājums un atvaļinājums bērna piedzimšanas gadījumā citai personai.


Jaunie likuma grozījumi ir pieņemti un stāsies spēkā ar 2022. gada 1. augustu:
https://likumi.lv/ta/id/333450-grozijumi-likuma-par-maternitates-un-slimibas-apdrosinasanu

Bērna tēvam turpmāk būs tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu līdz šim esošo 10 kalendāro dienu vietā. To bērna tēvam piešķirs tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas (pašlaik tas jāizmanto divu mēnešu laikā).

Ja bērna paternitāte nav noteikta, tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē.

Sistēmā OZOLS jau šobrīd iespējams ievadīt šāda vaida atvaļinājumus un veikt algu aprēķinus likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Izmaiņas ar 2022. gada 1. augustu
Ozols Grupa, Anželika Dzvinko 13 jūlijs, 2022
Share this post
Archive
Novēlam skaistus un skanīgus vasaras saulgriežu svētkus!